840- بیایید برینیم به حقیقتمان، حقیقت

درخواست حذف این مطلب
بعد از تمام این ها به خودم نگاه که هنوز چه همه از تمام این بی رحمی ها دلگیر است و مثل سارتر دلش می خواست ضروری باشد و نیست و از حجم بیهودگی همه چیز و بازپخش هزارباره ی سناریوهای احتمالی در پس زمینه ی ذهنم، در حالی که وانمود کرده بودم اهمیتی ندارد،دلم گرفت و شب شدم.